Úvodní informace k mé osobě

Jmenuji se Michal Mikl.

Jsem narozen ve znamení štíra a kupodivu mám (z mého pohledu) s udávanými rysy tohoto znamení dosti shodného. Bohudík i bohužel, protože vše má své špatné i dobré stránky a štír si je toho vědom, ovšem někdy i přes snahu zplešit se to ne a ne ....

Z hlediska psychologie jsem pak kombinací melancholika a cholerika. Sám bych se charakterizoval jako tvůrčí typ, který nevydrží dlouho v klidu a v každé oblasti svých zájmů se snaží něco tvořit. Některé z těchto výtvorů, či odkazy na ně nabízím také dále na těchto stránkách.

Od malička mě provází záliba v technice a vědě, ovšem současně také tíhnu k humanitním a uměleckým oborům. Z toho vyplývají mé koníčky a profesní zaměření.

Technické zaměření se uplatnilo například ve volbě studia. Po SPŠ v Přerově (obor automatizační technika) následovala FEKT VUT v Brně (obor kybernetika, automatizece a měření). Poté jsem nastoupil na civilní službu, kde jsem získal první zkušenosti s neurovědním výzkumem a po skončení civilní služby jsem do této oblasti tak nějak samozřejmě vplynul. Nyní tedy pracuji jako výzkumný a vývojový pracovník v neurovědním výzkumu (konkrétně funkční mapování mozku). Jelikož je v této oblasti potřeba neustálého zdokonalování a rozvoje, tak externě studuji postgraduální studium zaměřené na danou problematiku.

Koníčkem vyplývajícím z techniky jsou pro mě počítače, programování a obecně informační technologie. Dále patří mezi mé koníčky hudba (poslech, skladba i interpretace vlastní tvorby), a čtení knih (F, SF, dobrodružné, detektivní, odborné technické, něco málo o psychologii a filozosii, ...). V poslední době se mezi mé záliby dá počítat i funkční magnetická rezonance a s ní související oblasti, jakožto součást mé práce (bohužel ukrajuje nejvíce času na úkor ostatních koníčků). No a jelikož jsem ženatý, tak nesmím opomenout svoji manželku Martinu.

Pro případné budoucí zaměstnavatele, či spolupracovníky zde prezentuji také strukturovaný životopis a svou diplomovou práci.

Kontaktovat mě můžete na můj e-mail.