Profesní informacePracovní info

Výzkumný a vývojový pracovník
1. Neurologická klinika
Lékařská fakulta
Masarykova univerzita Brno

Zaměření: Funkční mapování mozku pomocí magnetické rezonance (fMRI)


Studijní info

Ph.D. student
Ústav Biomedicínského inženýrství
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vyskoé učení technické v Brně

Zaměření: Hodnocení a vývoj metod pro zpracování fMRI


Kontakt

Kancelář:
Neurologická klinika
Fakultní nemocnice U sv. Anny
Pekařská 53
Brno 65691

Tel.: (+420) 5 4318 2685

e-mail: Michal.Mikl@fnusa.cz